Op onze bestellingen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.